Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для додавання приймального акту з Excel в доручення на контейнер використовуйте файл:

Додавання Приймального акт до доручення на контейнер.xls

Зверніть увагу! Порядок розміщення стовпців в документі повинен бути в зазначеному порядку для коректного завантаження до доручення. 

...

Поштою support@ppl33-35.com


https://www.ppl33-35.com